ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย
032
29694492_1653563571392194_1452388829621007844_n
29792452_1653563611392190_8720363141735650911_n
30124503_1653563628058855_2493976107143732220_n
29793097_1653563661392185_4414142757336660920_n
29790810_1653563681392183_8572542493972335440_n
29793548_1653563754725509_547000137958217388_n
29684213_1653563751392176_9187460556929974685_n
29684114_1653563831392168_522675951984608713_n
29790568_1653563828058835_2452292548592796433_n