ศึกษาดูงาน EdPEx มจธ วันที่ 7 ก.พ. 61
เมื่อพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย และ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นำคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกประสบการณ์ในการดำเนินงานด้าน EdPEx ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CMU25453
ฮ
1
CMU25431
CMU25544
CMU25540
CMU25534
CMU25533
CMU25528
CMU25524
CMU25518
CMU25520
CMU25516
CMU25507
CMU25494
CMU25488
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0041
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0039
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0037
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0036
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0035
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0034
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0033
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0032
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0031
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0030
ดูงาน EdPEx 7 กพ 61_๑๘๐๒๐๘_0029
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0014
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0013
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0012
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0011
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0010
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0008
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0007
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0006
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0005
ดูงาน EdPEx 70261_๑๘๐๒๐๘_0004
0ฮ