16-06-59

อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยวิทยากร ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
13412899 1051121474969743 7561837946745479800 n 13428495 1051121451636412 858463006813886574 n