07-06-59

สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้วจัดกิจกรรมแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร
13335656 1026644617373546 7194385958267654171 n 13344584 1026644354040239 2277051892415974202 n 13344734 1026644660706875 579883253894546639 n 13346868 1026644480706893 1310159869219228550 n
13418835 1026644724040202 6906985420163172619 n 13419135 1026644567373551 6491839945297550363 n