รายงานการประชุม EdPEx

  รายงานการประชุมปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรม EdPEx ครั้งที่ 2/2560
  วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรม EdPEx ครั้งที่ 1/2560
  วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560